skip_to_content

Saavutettavuusseloste

Lappeenrannan Toimitilat Oy pyrkii takaamaan lappeenrannantoimitilat.fi -verkkopalvelun saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen saavutettavuudesta (306/2019) mukaisesti. Tämä saavutettavuusseloste koskee verkkosivustoa lappeenrannantoimitilat.fi.

1. Vaatimuksenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset ositttain. Verkkosivusto on toteutettu WCAG 2.1 -ohjeistuksen A- ja AA- tasojen mukaisesti. Saavutettavuuteen liittyvät poikkeukset on esitetty kohdassa 2. 

2. Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei täysin vastaa saavutettavuuslain vaatimuksia:

Verkkopalvelun materiaalipankkiin kootut LATO:n toimintaan liittyvät dokumentit. Dokumentit ovat saatavissa pdf- ja exel-tiedostomuodoissa ja dokumenteissa esiintyy mahdollisia puutteita liittyen saavutettavuuteen. Mahdollisiin puutteisiin reagoidaan vuoden 2022 aikana ja puutteita korjataan Lappeenrannan Toimitilat Oy:lle toimitettujen kehityspalautteiden mukaisesti. Tätä selostetta on tarkistettu viimeksi 21.10.2021

3. Palaute ja yhteystiedot

Verkkopalvelun saavutettavuuteen liittyvän palautteen voi toimittaa verkkopalvelun yhteydenottolomakkeen kautta.
Siirry antamaan palautetta

Lappeenrannan Toimitilat Oy käsittelee palvelun kautta tulleet palautteet. Palautteen antajaan ollaan yhteydessä 14 vuorokauden kuluessa lomakkeen lähettämisestä.

4. Täytäntöönpanomenettely

Verkkosivuston käyttäjän on mahdollista tehdä Etelä-Suomen aluehallintovirastolle kantelu tai selvityspyyntö koskien Business Mill -verkkopalvelun saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Selosteen arviot perustuvat itsearvioon.